فعالیت ها

 

امور علمی

پوهنځی ژونالیزم و ارتباتاط اجتماعی برای کارهای علمی محصلان یک کمپیوتر لیب و برای مطاله یک کتابخانه با داشتن (۲۰۰۰) جلد کتاب دارد.

همچنان این پوهنځی جهت اجرای کارهای علمی محصلان با اداره های مختلف قراردادهای رسمی دارد.

 

نشریه ها

پوهنځی ژورنالیزم جهت اجرای کارهای علمی محصلان به نام «معیار» نشریهٔ یک ماهه دارد.

 

 

توامیت های علمی

پوهنځی ژورنالیزم در جریان برنامه های علمی و توامیت ها٬ در سال گذشته یک توامیت را با پوهنتون اریزونای امریکا به پایان رسانید  و فعلاْ با پوهنتون لبزیک جرمنی یک توامیت به امضا رسیده که در آن برنامه های ماستری و ایجاد کورس های کوتاه مدت براس استادان و محصلان در نظر گرفته شده است.

 

کمېته ها

شماره

نام کمیته

تعداد اعضا

١

کمیتهٔ  تضمين کيفيت

۳

٢

کمیتهٔ نظم و دسپلین

۳

٣

کمیتهٔ فرهنگی

۳

٤

کمیتهٔ کریکولم

۳

٥

کمیتهٔ تحقیق

۳

۶

کمیتهٔ اي لرنینگ

۳

 

 

 

 

ارتباط

رئيس پوهنځی

پوهنمل سید سمیع الله سعیدی

٠٧٠٠٦٢٥٢٦٢

٠٧٧٧٦٢٥٢٦٢

Sayedsamiullahsaeedi@yahoo.com

معاون

پوهیالی خالد ضیاء

٠٧٨٦٧٩٥٨٧٩

Khalidzia.2017@gmail.com

مدیر تدریسی

غلام حیدر حیدر

٠٧٠٠٦٢٧٥٤٣

Haidar.musazaiy@gmail.com

مدیر اجرائیه

عبدالباسط زماني

0٧٨٣٤٨٤٨١٢

Abdulbasit.zamani@gmail.com