د ننګرهار پوهنتون د بشري سرچینو آمریت د استخدام لوي مدیریت خبرتیا! 

10 وری, 1398

د ننګرهار پوهنتون ریاست په لاندې کمبود بست کې د وړتیا له مخې په کار پوهه او لایقو اشخاصو ته اړتیا لري.

د ښوونې او زوزنې پوهنځي علمي کادر بست اعلان!

25 کب, 1397

(( د ننګرهار پوهنتون د بشري سرچینو آمریت د استخدام لوی مدیریت خبرتیا ))

(( د ننګرهار پوهنتون د بشري سرچینو آمریت د استخدام لوی مدیریت خبرتیا ))

25 کب, 1397

د ننګرهار پوهنتون ریاست په لاندې کمبود بست کې د وړتیا له مخی د ازادې سیالۍ ازموېنې له طریقه په کارپوه اشخاصو ته اړتیا لري:

(( د ننګرهار پوهنتون د بشري سرچینو آمریت د استخدام لوی مدیریت خبرتیا ))

08 کب, 1397

(( د ننګرهار پوهنتون د بشري سرچینو آمریت د استخدام لوی مدیریت خبرتیا ))

پاڼې