د اقتصاد پوهنځي ریاست د ملي اقتصاد څانګی کمبود بست اعلان!

30 مرغومی, 1396

(( د ننګرهار پوهنتون د بشري سرچینو آمریت د استخدام لوي مدیریت خبرتیا ))

د ننګرهار پوهنتون شرعياتو پوهنځي د فقهې او قانون څانګې ماسترۍ برنامې خبرتيا!

29 مرغومی, 1396

د ننګرهار پوهنتون شرعياتو پوهنځي د فقهې او قانون څانګې ماسترۍ برنامې خبرتيا!

د ننګرهار پوهنتون شرعياتو پوهنځي د فقهې او قانون څانګې د دوکتورا برنامې د درېيمې دورې د پيل خبرتيا!

27 مرغومی, 1396

د ننګرهار پوهنتون شرعياتو پوهنځي د فقهې او قانون څانګې د دوکتورا برنامې د درېيمې دورې د پيل خبرتيا!

د څوارلسم پاسانو اختصاصي کانکور فورمو د وېش خبرتيا!

24 مرغومی, 1396

د څوارلسم پاسانو اختصاصي کانکور فورمو د وېش خبرتيا!

د کرنې پوهنځي ریاست د کرنیز تجارت او کاروبار څانګی کمبود بستونو اعلان!

19 مرغومی, 1396

(( د ننګرهار پوهنتون د بشري سرچینو آمریت د استخدام لوي مدیریت خبرتیا ))

پاڼې