د کمپیوټر ساینس پوهنځې کمبود بست اعلان!

29 وږی, 1396

(( د ننګرهار پوهنتون د بشري سرچینو آمریت د استخدام لوي مدیریت خبرتیا ))

د ننګرهار پوهنتون دکرنې پوهنځې د اګری بزنس کادری بستونو اعلان!

11 زمری, 1396

د ننګرهار پوهنتون د بشري سرچینو آمریت د استخدام لوي مدیریت خبرتیا

د ژبو او ادبیاتو پوهنځې د دری څانګې ۱ بست اعلان!

01 زمری, 1396

(( د ننګرهار پوهنتون د بشري سرچینو آمریت د استخدام لوي مدیریت خبرتیا ))

 

د وترنري علومو د پاراکلینیک ۱ بست اعلان!

01 زمری, 1396

(( د ننګرهار پوهنتون د بشري سرچینو آمریت د استخدام لوي مدیریت خبرتیا ))

د عامه اداري پوهنځې کمبود بست اعلان!

01 زمری, 1396

(( د ننګرهار پوهنتون د بشري سرچینو آمریت د استخدام لوي مدیریت خبرتیا ))

پاڼې