د ننګرهار پوهنتون شرعياتو پوهنځي د دوکتورا پروګرام د برياليو کانديدانو نوملړ!

04 مې, 2019

د ننګرهار پوهنتون شرعياتو پوهنځي د فقهې او قانون څانګې د دوکتورا پروګرام ازموينه، چې د غويي په ٥ مه نېټه واخيستل شوه، د برياليو کانديدانو نوملړ يې په لاندې توګه دى:
١- احمد فواد ولد محمد ظريف
٢- محمد سليم ولد عبدالکريم
٣- عبدالجليل ولد جميل خان
٤- شريف الله ولد امين الله
٥- سيد حبيب الله ولد شايسته خان
٦- اصحاب الدين ولد برهان الدين
٧- عبدالکريم ولد محمد طاهر
٨- عبدالرحمن ولد وريښمين
٩- مولوي دل آقا ولد ګل آقا
درنښت
د ننګرهار پوهنتون اداره