د عامه ادارې او پاليسۍ پوهنځي د علمي کادر بست ازموینی خبر تیا

17 مارچ, 2018

 

د عامه ادارې او پاليسۍ پوهنځي د علمي کادر بست ټولو هغو کانديدانو ته چې شارټ لېست شوي دي، خبر ورکول کېږي چې د نوموړي بست ازموينه د حمل په ٨مه د چهارشنبې په ورځ اخيستل کېږي. 
د ازموينې لپاره ټاکل شوي مضامين په انځور کې ليدلى شئ.
درنښت
د ننګرهار پوهنتون اداره