د انجینري پوهنځي علمي کادر بستونو اعلان!

16 چنګاښ, 1397

(( د ننګرهار پوهنتون د بشري سرچینو آمریت د استخدام لوی مدیریت خبرتیا ))

د کرنې پوهنځي علمي کادر بستونو اعلان!

14 چنګاښ, 1397

 

(( د ننګرهار پوهنتون د بشري سرچینو آمریت د استخدام لوی مدیریت خبرتیا ))

د اقتصاد پوهنځي د سوداګری څانګې علمي کادر بست اعلان!

09 چنګاښ, 1397

 

(( د ننګرهار پوهنتون د بشري سرچینو آمریت د استخدام لوی مدیریت خبرتیا ))

پاڼې