‎ اقتصاد پوهنځی ، طب پوهنځی تدریسی روغتون، لیلی عمومی مدیریت خبرتیا!

11 چنګاښ, 1399

(( د ننګرهار پوهنتون د بشري سرچینو آمریت د استخدام لوي مدیریت خبرتیا ))

‎ژبو او ادبیاتو پوهنځی، ښوونی او روزنی پوهنځی، کمپیوتر ساینس پوهنځی خبرتیا!

11 چنګاښ, 1399

(( د ننګرهار پوهنتون د بشري سرچینو آمریت د استخدام لوي مدیریت خبرتیا ))

د طب پوهنځی نرس اطفال بست خبرتیا!

11 چنګاښ, 1399

(( د ننګرهار پوهنتون د بشري سرچینو آمریت د استخدام لوي مدیریت خبرتیا ))

‎ د ښوونې او روزنی پوهنځی لابرانت بست خبرتیا!

11 چنګاښ, 1399

(( د ننګرهار پوهنتون د بشري سرچینو آمریت د استخدام لوي مدیریت خبرتیا ))

د طب يوهنځی نرس جراحي بست خبرتیا!

11 چنګاښ, 1399

(( د ننګرهار پوهنتون د بشري سرچینو آمریت د استخدام لوي مدیریت خبرتیا ))

پاڼې