دکارموندنې اعلان

جزیات د خپرېدو نېټه د پاى نېټه
د ننګرهار پوهنتون دکرنې پوهنځې د اګری بزنس کادری بستونو اعلان!
د ننګرهار پوهنتون د بشري سرچینو آمریت د استخدام لوي مدیریت خبرتیا د ننګرهار پوهنتون دکرنې پوهنځي ریاست په لاندې کمبود بستونو کې د ازادي سیالۍ ازموېنې له لارې د علمي کادر کې په شرایطو برابر اشخاصو ته اړتیا...
Sep 11, 2017 -
د ژبو او ادبیاتو پوهنځې د دری څانګې ۱ بست اعلان
(( د ننګرهار پوهنتون د بشري سرچینو آمریت د استخدام لوي مدیریت خبرتیا )) د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي ریاست په لاندې خالي بستونو کې د ازادي سیالۍ ازموېنې له لارې د علمي کادر کې په شرایطو برابر اشخاصو ته اړتیا...
Sep 05, 2017 -
د وترنري علومو د پاراکلینیک ۱ بست اعلان
(( د ننګرهار پوهنتون د بشري سرچینو آمریت د استخدام لوي مدیریت خبرتیا )) د ننګرهار پوهنتون د وترنري پوهنځي ریاست په لاندې کمبود بست کې د ازادي سیالۍ ازموېنې له لارې د علمي کادر کې په شرایطو برابر اشخاصو ته اړتیا...
Sep 05, 2017 -
د عامه اداري پوهنځې کمبود بست اعلان
(( د ننګرهار پوهنتون د بشري سرچینو آمریت د استخدام لوي مدیریت خبرتیا )) د ننګرهار پوهنتون د عامه اداری پوهنځي ریاست په لاندې کمبود بستونو کې د ازادي سیالۍ ازموېنې له لارې د علمي کادر کې په شرایطو برابر اشخاصو ته اړتیا...
Aug 29, 2017 -
د کمپیوټر ساینس پوهنځې کمبود بست اعلان
(( د ننګرهار پوهنتون د بشري سرچینو آمریت د استخدام لوي مدیریت خبرتیا )) د ننګرهار پوهنتون د کمپیوټر ساینس پوهنځي ریاست په لاندې کمبود بستونو کې د ازادي سیالۍ ازموېنې له لارې د علمي کادر کې په شرایطو برابر اشخاصو ته اړتیا...
Aug 28, 2017 -
د اقتصاد پوهنځې د ملي اقتصاد ۱ بست اعلان
(( د ننګرهار پوهنتون د بشري سرچینو آمریت د استخدام لوي مدیریت خبرتیا )) د ننګرهار پوهنتون د انجینري پوهنځي ریاست په لاندې کمبود بستونو کې د ازادي سیالۍ ازموېنې له لارې د علمي کادر کې په شرایطو برابر اشخاصو ته اړتیا...
Aug 23, 2017 -
د پوهنتون تدریسي روغتون خبرتیا
(( د ننګرهار پوهنتون د دفتر آمریت د فرهنګي چارو مدیریت خبرتیا )) دا چې د ۱۳۹۶ کال لپاره د پوهنتون تدریسي روغتون د اکمال تخصص آمریت په لاندې څانګو کې ټریني ډاکتران د امتحان په ترڅ کې قبلوي هیله ده په لاندې جزیاتو سره یي اعلان خپور...
Aug 13, 2017 -
د وترنري علومو پوهنځې کمبود بستونو اعلان!
(( د ننګرهار پوهنتون د بشري سرچینو آمریت د استخدام لوي مدیریت خبرتیا )) د ننګرهار پوهنتون د دوترنري پوهنځي ریاست په لاندې کمبود بستونو کې د ازادي سیالۍ ازموېنې له لارې د علمي کادر کې په شرایطو برابر اشخاصو ته اړتیا...
Aug 09, 2017 -
د انجینري پوهنځې کمبود بستونو اعلان
(( د ننګرهار پوهنتون د بشري سرچینو آمریت د استخدام لوي مدیریت خبرتیا )) د ننګرهار پوهنتون د انجینري پوهنځي ریاست په لاندې کمبود بستونو کې د ازادي سیالۍ ازموېنې له لارې د علمي کادر کې په شرایطو برابر اشخاصو ته اړتیا...
Jul 31, 2017 -
د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځې د ۷ درجه جنسي معتمد بست اعلان
‎(( د ننګرهار پوهنتون د بشري سرچینو آمریت د استخدام لوي مدیریت خبرتیا )) د ننګرهار پوهنتون ریاست په لاندې کمبود بست کې د وړتیا له مخې د رتب معاش پروسې د ازادي سیالۍ ازموېنې له طریقه په کار پوه اشخاصو ته اړتیا لري: د حقوقو او سیاسي...
Jul 24, 2017 -
پاڼه 1 از 10