دکارموندنې اعلان

جزیات د خپرېدو نېټه د پاى نېټه
د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځې د ۷ درجه جنسي معتمد بست اعلان
‎(( د ننګرهار پوهنتون د بشري سرچینو آمریت د استخدام لوي مدیریت خبرتیا )) د ننګرهار پوهنتون ریاست په لاندې کمبود بست کې د وړتیا له مخې د رتب معاش پروسې د ازادي سیالۍ ازموېنې له طریقه په کار پوه اشخاصو ته اړتیا لري: د حقوقو او سیاسي...
Jul 24, 2017 -
د ننګرهار پوهنتون د انجینري پوهنځې کمبود بستونو اعلان!
(( د ننګرهار پوهنتون د بشري سرچینو آمریت د استخدام لوي مدیریت خبرتیا )) د ننګرهار پوهنتون د انجینري پوهنځي ریاست په لاندې کمبود بستونو کې د ازادي سیالۍ ازموېنې له لارې د علمي کادر کې په شرایطو برابر اشخاصو ته اړتیا...
Jul 17, 2017 -
د ننګرهار پوهنتون دطب پوهنځې د مسلکی علومو اوریاضی بستونو اعلان!
د ننګرهار پوهنتون د بشري سرچینو آمریت د استخدام لوي مدیریت خبرتیا د ننګرهار پوهنتون د طب پوهنځي ریاست په لاندې کمبود بستونو کې د ازادي سیالۍ ازموېنې له لارې د علمي کادر کې په شرایطو برابر اشخاصو ته اړتیا...
Jul 11, 2017 -
د ننګرهار پوهنتون دکرنې پوهنځې د اګری بزنس کادری بستونو اعلان
د ننګرهار پوهنتون د بشري سرچینو آمریت د استخدام لوي مدیریت خبرتیا د ننګرهار پوهنتون دکرنې پوهنځي ریاست په لاندې کمبود بستونو کې د ازادي سیالۍ ازموېنې له لارې د علمي کادر کې په شرایطو برابر اشخاصو ته اړتیا...
Jul 02, 2017 -
د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځې د مسلکی علومو اوریاضی بستونو اعلان
د ننګرهار پوهنتون د بشري سرچینو آمریت د استخدام لوي مدیریت خبرتیا د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي ریاست په لاندې کمبود بستونو کې د ازادي سیالۍ ازموېنې له لارې د علمي کادر کې په شرایطو برابر اشخاصو ته اړتیا...
Jul 02, 2017 -
د داخله ډاکټر ۴ او د ساتنې او څارنې مدیر ۵ رتبه بستونو اعلان
(( د ننګرهار پوهنتون د بشري سرچینو آمریت د استخدام لوي مدیریت خبرتیا )) د ننګرهار پوهنتون ریاست په لاندې خالي بستونو کې د ازادې سیالي ازموینې له لارې د وړتیا له مخې تجربه لرونکو اشخاصو ته اړتیا لري: د صحي کلینیک آمریت اړونده د داخله...
May 11, 2017 -
د کار موندنې آمریت ۳ رتبه آمر او د ترانسکریپت او دیپلوم مامور شپږمه رتبه بستونو اعلان
(( د ننګرهار پوهنتون د بشري سرچینو آمریت د استخدام لوي مدیریت خبرتیا )) د ننګرهار پوهنتون ریاست په لاندې خالي بستونو کې د ازادې سیالي ازموینې له لارې د وړتیا له مخې تجربه لرونکو اشخاصو ته اړتیا لري: د محصلانو چارو معاونیت اړونده د کار...
Apr 26, 2017 -
د انجینري پوهنځې د تخنیکي مضامینو څانګې خالي بست اعلان
(( د ننګرهار پوهنتون د بشري سرچینو آمریت د استخدام لوي مدیریت خبرتیا )) د ننګرهار پوهنتون د انجینري پوهنځي ریاست په لاندې خالي بست کې د ازادي سیالۍ ازموېنې له لارې د علمي کادر کې په شرایطو برابر اشخاصو ته اړتیا...
Apr 24, 2017 -
د تهیه، تدارکاتو او خدماتو آمریت، د طب پوهنځې او د لیلیي عمومي مدیریت خالي بستونو اعلان
(( د ننګرهار پوهنتون د بشري سرچینو آمریت د استخدام لوي مدیریت خبرتیا )) د ننګرهار پوهنتون ریاست په لاندې خالي بستونو کې د ازادې سیالي ازموینې له لارې د وړتیا له مخې تجربه لرونکو اشخاصو ته اړتیا لري: د تهیه، تدارکاتو او خدماتو آمریت...
Apr 23, 2017 -
د ننګرهار پوهنتون ریاست د دریم رتبه او ۷ او ۸ درجه کمبود بستونو اعلان
(( د ننګرهار پوهنتون د بشري سرچینو آمریت د استخدام لوي مدیریت خبرتیا )) د ننګرهار پوهنتون ریاست په لاندې کمبود بستونو کې د وړتیا له مخې د رتب معاش پروسې د ازادي سیالۍ ازموېنې له طریقه په کار پوه اشخاصو ته اړتیا لري: د محصلانو چارو...
Apr 19, 2017 -
پاڼه 1 از 9