دکارموندنې اعلان

جزیات د خپرېدو نېټه د پاى نېټه
د داخله ډاکټر ۴ او د ساتنې او څارنې مدیر ۵ رتبه بستونو اعلان
(( د ننګرهار پوهنتون د بشري سرچینو آمریت د استخدام لوي مدیریت خبرتیا )) د ننګرهار پوهنتون ریاست په لاندې خالي بستونو کې د ازادې سیالي ازموینې له لارې د وړتیا له مخې تجربه لرونکو اشخاصو ته اړتیا لري: د صحي کلینیک آمریت اړونده د داخله...
May 11, 2017 -
د کار موندنې آمریت ۳ رتبه آمر او د ترانسکریپت او دیپلوم مامور شپږمه رتبه بستونو اعلان
(( د ننګرهار پوهنتون د بشري سرچینو آمریت د استخدام لوي مدیریت خبرتیا )) د ننګرهار پوهنتون ریاست په لاندې خالي بستونو کې د ازادې سیالي ازموینې له لارې د وړتیا له مخې تجربه لرونکو اشخاصو ته اړتیا لري: د محصلانو چارو معاونیت اړونده د کار...
Apr 26, 2017 -
د انجینري پوهنځې د تخنیکي مضامینو څانګې خالي بست اعلان
(( د ننګرهار پوهنتون د بشري سرچینو آمریت د استخدام لوي مدیریت خبرتیا )) د ننګرهار پوهنتون د انجینري پوهنځي ریاست په لاندې خالي بست کې د ازادي سیالۍ ازموېنې له لارې د علمي کادر کې په شرایطو برابر اشخاصو ته اړتیا...
Apr 24, 2017 -
د تهیه، تدارکاتو او خدماتو آمریت، د طب پوهنځې او د لیلیي عمومي مدیریت خالي بستونو اعلان
(( د ننګرهار پوهنتون د بشري سرچینو آمریت د استخدام لوي مدیریت خبرتیا )) د ننګرهار پوهنتون ریاست په لاندې خالي بستونو کې د ازادې سیالي ازموینې له لارې د وړتیا له مخې تجربه لرونکو اشخاصو ته اړتیا لري: د تهیه، تدارکاتو او خدماتو آمریت...
Apr 23, 2017 -
د ننګرهار پوهنتون ریاست د دریم رتبه او ۷ او ۸ درجه کمبود بستونو اعلان
(( د ننګرهار پوهنتون د بشري سرچینو آمریت د استخدام لوي مدیریت خبرتیا )) د ننګرهار پوهنتون ریاست په لاندې کمبود بستونو کې د وړتیا له مخې د رتب معاش پروسې د ازادي سیالۍ ازموېنې له طریقه په کار پوه اشخاصو ته اړتیا لري: د محصلانو چارو...
Apr 19, 2017 -
د ننګرهار پوهنتون ریاست د پنځمې او شپږمې رتبې کمبود بستونو اعلان
(( د ننګرهار پوهنتون د بشري سرچینو آمریت د استخدام لوي مدیریت خبرتیا )) د ننګرهار پوهنتون ریاست په لاندې کمبود بستونو کې د وړتیا له مخې د رتب معاش پروسې د ازادي سیالۍ ازموېنې له طریقه په کار پوه اشخاصو ته اړتیا لري: د حقوقو او سیاسي...
Apr 19, 2017 -
د ننګرهار پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځې کمبود بست اعلان
(( د ننګرهار پوهنتون د بشري سرچینو آمریت د استخدام لوي مدیریت خبرتیا )) د ننګرهار پوهنتون د حقوقو پوهنځي ریاست په لاندې کمبود بست کې د ازادي سیالۍ ازموېنې له لارې د علمي کادر کې په شرایطو برابر اشخاصو ته اړتیا...
Apr 18, 2017 May 10, 2017
د ننګرهار پوهنتون د انجینري پوهنځې کمبود بستونو اعلان
(( د ننګرهار پوهنتون د بشري سرچینو آمریت د استخدام لوي مدیریت خبرتیا )) د ننګرهار پوهنتون د انجینري پوهنځي ریاست په لاندې کمبود بستونو کې د ازادي سیالۍ ازموېنې له لارې د علمي کادر کې په شرایطو برابر اشخاصو ته اړتیا...
Apr 18, 2017 May 10, 2017
د ننګرهار پوهنتون د وترنري علومو پوهنځي کمبود بستونو (پاراکلینیک، کلینیک) اعلان
(( د ننګرهار پوهنتون د بشري سرچینو آمریت د استخدام لوي مدیریت خبرتیا )) د ننګرهار پوهنتون د وترنري پوهنځي ریاست په لاندې کمبود بستونو کې د ازادي سیالۍ ازموېنې له لارې علمي کادر کې په شرایطو برابر اشخاصو ته اړتیا ده: ...
Apr 16, 2017 -
د ننګرهار پوهنتون د بشري سرچینو آمریت د ظرفیت لوړونې کمبود ۴ بست (عمومي مدیریت)
د ننګرهار پوهنتون د بشري سرچینو آمریت د استخدام لوي مدیریت خبرتیا د ننګرها پوهنتون د بشري سرچینو آمریت اړوند د ظرفیت لوړونې کمبود څلورم بست عمومي مدیریت د پاره په کار پوه شخص ته اړتیاده. ټول په شرایطو برابر کاندیدان چې په ذکر شوي بست...
Apr 05, 2017 Feb 14, 2017
پاڼه 1 از 9