دری
Image: 
Sub-title: 
محصلان پوهنتون ولایت ننگرهار
Position: 
3